Mis on SAP pearaamat?

Pearaamat on iga raamatupidamissüsteemi põhikomponent. See on veelgi olulisem ettevõtte ressursside planeerimise süsteemis nagu SAP, kus protsesside moodulite hulgast saadud andmed on ühendatud ühte andmebaasi. SAP pearaamat sisaldab funktsioone, mis on vajalikud ühe või mitme raamatukomplekti haldamiseks, finantsaruannete ja informatiivsete aruannete koostamiseks, ettevõtte rahavoogude ja põhivara kontode haldamiseks, samuti tasumisele kuuluvate kontode ja saadaolevate tehingute teostamiseks.

Pearaamatu funktsioonid

SAP-süsteemi põhikomponendina tagab SAP pearaamat finants- ja juhtimisarvestuse järjepidevuse ühtse andmeallika kaudu. Samuti kujutab see endast integreeritud lähenemisviisi, mis suurendab andmete läbipaistvust, tagab parema sisekontrolli ja võimaldab paremini jälgida rahavoogudega seotud raamatupidamisprotsesse. Ettevõtte raamatupidamisprotsesside integreerimine vähendab riske kõigil tasanditel, alates föderaal- ja riikliku vastavuse eeskirjadega seotud riskidest kontode vastavusse viimisega seotud riskidele. SAP-i pearaamat on ühtse andmeallikana ka läbipaistvus, mis lihtsustab finantsandmete kättesaadavust ja kasutamist.

Seadistamine ja reaalajas automaatika

Konto integreerimine võimaldab SAP-i pearaamatul esindada ettevõtte praegust finantsolukorda igal ajal. Pearaamat on koostatud vastavalt kasutaja poolt määratud kontode, ettevõtete koodide ja ärivaldkondade järgi, mis kehtivad kõigi alamgrupi kontode puhul, näiteks saadaolevad arved, võlgnevused ja varude kontroll. Iga alamgrupi kontol tehtud kanded postitatakse automaatselt SAP pearaamatusse. See ühendus ei tähenda ainult seda, et ettevõtte raamatupidamissüsteem kajastab reaalajas andmeid, vaid võimaldab ka ettevõtte omanikul paremini kontrollida ettevõtte finantsseisundit.

Pearaamatu tehingud ja analüüs

SAP pearaamat võimaldab salvestada mitut tüüpi tehinguid. Tehingute postitamine võib hõlmata tavapäraseid pearaamatu konto postitusi, tasaarveldusi, välisvaluuta hindamisi ja korduvaid kirjeid. SAP pearaamat võimaldab kasutajatel ka ajutiselt salvestada või parkida mittetäielikke dokumente, näiteks neid, kes vajavad luba või heakskiitu enne kirjete salvestamist lõplikuks tehinguks. Konto analüüsi valikud hõlmavad nii rea kui ka konto saldo hindamist. Aruandeperioodi lõpus võib pearaamatust saadud teave toetada sulgemisoperatsioone, sealhulgas kasumiaruande korrigeerimist, saadaolevate arvete ja võlgnevuste ümbergrupeerimist ning tekkepõhist või edasilükkamist.

Moodulile orienteeritud disain

SAP pearaamatus on skaleeritav disain, mis võib kasvada ja areneda, kui äri kasvab. Finantsmoodul, mis sisaldab SAP-i üld- ja tütarfirmasid, võib integreerida ja lisada raamatupidamisprotsesse mis tahes arvu täiendavate SAP-moodulite jaoks. Nende hulka kuuluvad näiteks inimressursside juhtimine, tootmise kuluarvestuse kord, varude hindamise ja tarneahela juhtimine. Näiteks tarneahela juhtimisel võib SAP pearaamatusse kaasata tegevused, mis on seotud hangete, varude, tootmise ja müügiga kogu finantsintegratsiooni jaoks.

 

Jäta Oma Kommentaar