Proovi KPI mõõtmise protseduurid

Peamised tulemuslikkuse näitajad mõõdavad teie äriprotsessi edu. KPI on kvantifitseeritav eesmärk, mis mõjutab otseselt teie ettevõtte jõudlust, luues peamised äritegevuse edutegurid, nagu müügitulud, müügikulud, klientide rahulolu ja klientide omandamine. KPI kõige olulisem element on eesmärgi mõõdetav või mõõdetav olemus.

Saate luua oma tulemuslikkuse eesmärgi

Suuremad müügitulud näivad olevat hea KPI eesmärk, sest need on kergesti mõõdetavad. Müügitulu võib aga suureneda, samas kui müügikulud ka suurenevad, mistõttu ettevõtte kasum jääb samaks või võib-olla väheneb. Üldise tulemuslikkuse eesmärk suurendada kasumit, mis põhineb suurenenud müügituludel ja madalamatel müügikuludel, sisaldab kolme potentsiaalset KPI-d: müügitulud, müügikulud ja brutomarginaali kasv. Iga KPI-d saab kvantifitseerida, kuid brutomarginaali kasv näitab, et müügikulud vähenevad või tulud suurenevad ning müügikulud jäävad samale protsendile tuludest. Veenduge, et teie KPI-d oleksid tulemuslikkuse ja mitte külgküsimuse kajastavad.

Isiku roll

Teie tulemuslikkuse eesmärk võib olla lahendamata klientide kaebuste arvu vähendamine. Pärast klientide kaebuste küsimuste jälgimist võite leida vähem lahendamata klientide kaebusi. See ei pruugi tähendada, et teie kliendid on õnnelikumad. Sa võid saada vähem kaebusi, kuna teil on vähem kliente, või teie klienditeeninduse esindajad annavad tagasimaksed kõigile kaebuse esitanud klientidele, et saada need lahendamata kaebuste nimekirjast välja. KPI mõõtmisel tuleb arvesse võtta kõiki protsessi üksikasju, et saavutada oma eesmärk.

Kulude, lapsendamise ja tervise jälgimine

Kui teie eesmärk on parandada oma ettevõtte müügitulemusi, siis on esmalt jälgida, millised on paranduste tegemise kulud. Näiteks kui teie müügitöötajate koolitamine maksab 100 000 dollarit, peate saama selle raha tagasi parandada brutomarginaaliga, mis on müügitulud, millest on maha arvatud müügi- ja müüdud kaubad. Järgmine asi, mida jälgida, on uute meetodite vastuvõtmine teie müügiosakonnas. Kui teie müügipersonal koolitab uusi müügimeetodeid, kuid läheb tagasi vanade meetodite kasutamisega pärast koolituse lõppu, ei pruugi uute müügieesmärkide saavutamata jätmine olla uute meetodite viga. Et teada saada, kui hästi töötavad uued meetodid, peate teadma, kuidas need täielikult vastu võeti. Lisaks jälgige käimasoleva müügiprotsessi tervist. Kui teie müügitulemused on piisavalt paranenud ja neid saab seostada uute meetoditega, määrake, kas see on kõrgemal tasemel või kui innovatsioon loob teie ettevõttele lisaväärtust, näiteks turuosa laiendamine või tagasiside, mis parandab toote kvaliteeti.

KPI-de hindamine

KPI-de hindamisel saab kasutada tasakaalustatud tulemuskaardi lähenemisviisi, mis annab kõrgema prioriteediga tulemustele võrreldes madalama prioriteediga suurema väärtuse. Esiteks otsustage mõõdikud, näiteks dollarit või müügi suurenemise protsenti. Seejärel määrake kaasatud prioriteetidele kaalutud väärtused, näiteks millist tüüpi müük - milliseid tooteid või teenuseid soovite rõhutada sõltuvalt ettevõtte strateegilistest eesmärkidest. Lõpuks analüüsige tulemusi, et näha, kas teie müügi paranemine on täitnud teie eesmärgid majanduskasvu suunamise ja kvaliteedi osas.

 

Jäta Oma Kommentaar