Müügialgatuse ideed

Initsiatiivi võtmine tähendab midagi teha ilma, et seda oleks oodatud. Müügikeskkonnas on proaktiivne olemine juhtide, klientide ja müügi loomisel otsustava tähtsusega. Väikeettevõtte müügimeeskonna juhina peate looma tõhusad ideed, edastama need vastavatele töötajatele ning rakendama neid viisil, mis toob kaasa edu.

Loo arengukava

Isegi kui müügiosakond on järjepidevalt säilitanud tähemärgi, peate astuma samme, mis toovad kaasa selle tulemuse jätkumise. Arengukava loomine ja perioodiliste edusammude kohtumiste korraldamine võimaldavad teil uurida marsruuti, mida te võtate, et luua kliente ja konsulteerida meeskonnaga nende edusammudest. Arengukava on vahend, mida kasutate selleks, et olla kursis sellega, mida tuleb teha, et müügimeeskond saaks tulemusi saada. Kuna müük ei tähenda ainult uute klientide hankimist, vaid ka praeguste klientide säilitamist, siis veenduge, et teie arengukava ja edusammude kohtumised puudutavad ka olemasolevaid kliente. Näiteks võib arengukava sisaldada seda, mida soovite täita, miks, kes aitab teil sinna jõuda, asjakohaseid ajakavasid ja konkreetseid meetmeid, mida te oma eesmärkide saavutamiseks võtate.

Klientide kategoriseerimine

Kuigi kõik kliendid võivad olla võrdselt kasumlikud, on mõned kliendid tulusamad kui teised. Klientide kategoriseerimisel saate võtta neile sobiva tegevuse, teha kindlaks nende turunduse ja rahuldada oma erinevaid vajadusi, parandades samal ajal oma kasumit. Te võite oma kliendid jaotada üldrühmadeks, mis nõuab nende saavutamiseks erinevaid turundusstrateegiaid. Näiteks eraldi kliendid, kes soovivad, et te tulete neile, kes on iseteenindavad, või grupitarbijad, kellel on mahukontod võrreldes ebakorrapäraste ostjatega või standardtoodete ostjatega võrreldes lisatasu ostjatega. Keskenduge omadustele, mis muudavad iga grupi unikaalseks, et saaksite soovitud tulemused saada.

Kaasake kliendid

Klientide kaasamisega olulistesse otsustesse paned nad tundma, et hindate neid ja austate nende arvamusi. Kuid selleks, et nad sooviksid osaleda, peate need tundma, et see on nende väärt. Looge usaldust nendega suhtlemisel ükshaaval; tunnustada teie poolt ostetud tooteid ja teha pakkumisi, mis langevad kokku nende teadmistega. Seejärel saate neid teatud otsustamisprotsessidesse kaasata. Näiteks, kui teete oma toodetesse olulisi muudatusi, viige läbi turu-uuringud, et lahendada peamised kliendiprobleemid. Küsige klientidelt, kuidas nad algse toote kohta tunnevad ja milliseid muudatusi tehakse, et saaksite teha peamisi võrdlusi.

Volitage meeskond

Teie müügimeeskond võib ettevõtte teha või murda. Halb jõudlus paneb ettevõtte rahandusse; rahuldav või erakordne tulemuslikkus aitab kaasa ettevõtte edule. Julgusta müügimeeskonda algatama probleeme, väljakutseid ja võimalusi. Registreerige need seminaridele, seminaridele ja koolitusvõimalustele, mis keskenduvad algatuste tugevdamisele ja tulemuste saavutamisele.

 

Jäta Oma Kommentaar