Müügihierarhia

Müügiosakonnad täidavad oma ettevõtetele väärtuslikku funktsiooni - müük on äritegevus, mis on seotud potentsiaalsete klientide uurimise ja väljavaadete muutmisega lojaalseteks klientideks. Müügiosakonnad ja müügile suunatud ettevõtted saavad välja töötada selged edenemisradad, et tipptegijad saaksid edasi liikuda eri hierarhia kaudu. Mõnes mõttes on müügihierarhiaid võimalik võrrelda sõjaliste juhtimisstruktuuridega, kus juhid vastutavad järk-järgult väiksemate töötajate rühmade eest, kuna hierarhia läheb eesliinile lähemale.

Executive Level

Müügihierarhia tippjuhti nimetatakse sageli müügijuhiks, müügi asepresidendiks või sarnaseks tegevjuhtkonnaks. Executive-tasemel müügijuhid vastutavad strateegilise nägemuse ja missiooni loomise eest kogu müügiosakonnale, pakkudes juhiseid ja juhtimist uute algatuste loomiseks ning nende lõpuleviimiseks.

Müügi direktor jälgib otseselt väikest rühma piirkondlikke juhte, abistab neid eesmärkide seadmisel ja strateegiate väljatöötamisel, et täita ettevõtte eesmärke oma piirkonnas.

Piirkondlik juhtimine

Piirkondlikud juhid vastutavad konkreetse müügipiirkonna eest, olenemata sellest, kas need on eraldatud geograafilise piirkonna, tootesarja või äriüksuse järgi. Piirkondlikud juhid jälgivad mitmeid üksikuid müügipunkte, kontrollides regulaarselt harukontoreid, et tagada eesmärkide täitmine ja kogu piirkond jääb konkurentsivõimeliseks.

Piirkondlikud müügijuhid tõlgendavad tegevjuhtide suurt strateegilist nägemust oma territooriumil asuvate klientide ainulaadsete vajaduste ja eelistuste poolest, müügi taktika täpsustamiseks, et maksimeerida nende mõju territooriumil.

Filiaalide juhid

Filiaalide juhid teostavad järelevalvet üksikute müügipunktide või müüjate rühmade üle piirkondlikus piirkonnas. Sellel tasemel töötavad juhid eesliinil, värbavad eesliinil müüjaid, teevad individuaalseid hüvitamisotsuseid ja koolitavad oma töötajaid pidevalt suurendamaks nende tõhusust selles valdkonnas. Filiaali juhid seavad oma filiaalides individuaalsed eesmärgid ja rakendavad ainulaadseid ergutusprogramme, et täita piirkondlike juhtide seatud eesmärke.

Filiaalide tasandil konkureerivad müügimeeskonnad tihti üksteisega, et inspireerida suuremat jõudlust ja suurendada kogu ettevõtte müügitulemusi. Piirkondlikud juhid võivad luua võistlusi kõigi oma territooriumil asuvate filiaalide kohta, näiteks andes võitnud filiaalide juhtidele raha boonuseid, et jagada oma meeskondade vahel.

Meeskonna juhid

Müügimeeskonna juhte võib nimetada ka vahetuse juhendajateks. Müügijuhtimise madalaima tasemena on meeskonna juhtivatel ametikohtadel sageli värskemad esirinnas müüjad, kes näitavad välja tipptasemel jõudlust ja soovi edeneda juhtkonna ridades. Müügile orienteeritud organisatsioonide üks võimsamaid aspekte on see, et meeskonnajuhid ei pea ootama, kuni nende ülemused, harukontorid, astuvad ülespoole. Väljapaistvaid ja kogenud meeskonnajuhte saab juhtida uute filiaalide eest, palgates uue meeskonna eesliinil, et laiendada ettevõtte müügi ulatust.

Meeskonna juhtide kohustused keskenduvad rohkem motiveerimisele, julgustamisele ja lihtsustamisele eesliinil, samas kui nad ise täidavad oma alluvate ees müügitöid.

Müügiesindajad

Müügipartnereid võib võrrelda sõjaväeorganisatsiooni sõduri madalaima auastmega. Front-line kaasab tööd kaevikus nii, et see järgiks filiaalide juhtide juhiseid, olles samal ajal motiveeritud ja sundinud meeskonnajuhid uutele jõudlustasemetele. Müügipartnerid teatud tööstusharudes, nagu kinnisvara või ehteid müüvad, saavad teenida kuue näitaja sissetulekuid ilma hierarhia edenemiseta. Teistes tööstusharudes, nagu jaemüük, peavad eesliinil töötavad töötajad tulude kasvuks ülespoole vaatama.

 

Jäta Oma Kommentaar