Müügiharjutused vajaduste avastamiseks

Müügipersonalil on keeruline ülesanne edastada toote eeliseid klientidele, kellel on oma seisukohad ja ootused. Arusaamine sellest, mida kliendid tootest otsivad, võib minna kaugele selle toote esitlemisele kõige soodsamas valguses. Müügiharjutused klientide vajaduste avastamiseks võivad anda müügitöötajatele väärtusliku teabe, mis on vajalik müügi tegemiseks.

Funktsioon

Müügiprotsess sõltub ettevõtte või müüja võimest edastada toote hüvesid viisil, mida kliendid saavad aru saada. Osa tootehüvitiste edastamise protsessist nõuab, et müüjad teaksid, millised hüved on kliendi silmis kõige väärtuslikumad. Müügiharjutused vajaduste avastamiseks püüavad koguda teavet klientide kohta, mida nad ootavad tootest, mida nad vajavad tootes ja kuidas nad toodet tegelikult kasutavad. Teades, kuidas kliendid toodet tegelikult kasutavad või nendega suhtlevad, on võimalik saada täiendavat teavet teiste võimalike kasutusviiside või tulevaste tootearenduste kohta.

Vaatlus

Vaatlusülesanded annavad ettevõtetele ja müüjatele võimaluse näha, kuidas kliendid oma toodetega ja teenustega suhtlevad. Vaatlus võib toimuda erinevatel viisidel, mis erinevad vaatleja kaasamise protsessist. Puhtad vaatlusülesanded annavad objektiivse perspektiivi, mis ei osale vaatleja osas. Näiteks võivad videokaamerad, mis on salvestatud kliendisuhtluse salvestamiseks sularahaautomaadis, anda teavet selle kohta, kuidas muuta pangandusprotsessid kasutajasõbralikemaks. Vaatlejad võivad ka kliendikogemuses aktiivselt osaleda, segades kliendid jaemüügis. Selline vaatlusvorm võib anda teavet selle kohta, kuidas kõige paremini kuvada tooteid, samuti piirkondi, kus jaemüüjad saavad kliente paremini aidata.

Kliendi suhtlemine

Müügiharjutused, mis soodustavad klientide suhtlemist, võivad kliendivajaduste avastamiseks kasutada veebipõhiseid meediume või näost näkku. Veebipõhised meediumid võivad kasutada uuringuid, küsitlusi või isegi blogisid, et saada klientide tagasisidet ettevõtte pakutavate toodete ja teenuste kohta. Näost-näkku vahetamine võib toimuda tegeliku müügiprotsessi ajal või ettekäändena tulevastele müügikokkulepetele. Esitatud küsimuste liigid peaksid aitama koguda teavet toote kasutuse, korduvate probleemide või toote võimalike paranduste kohta. Kliendivahetus võib anda ka võimaluse müüjatele ja ettevõtetele paremini mõista, kuidas kliendid oma ettevõtet konkurentide suhtes näevad.

Kontekstiline intervjuu

Kontekstialased intervjueerimisharjutused hõlmavad üks-ühele, kliendi-intervjueerija suhtlust, mis toimub, kui klient kasutab toodet või teenust. Selle vahetuse kaudu saavad ettevõtted õppida, kuidas kliendid konkreetse tootega koostööd teevad, ja sellega seotud protsesside ja protsesside osas. Tegelikult õpivad intervjueerijad üksikasjalikult, kuidas kliendid konkreetset toodet kasutavad, ning võtavad teadmiseks toote piirangud, parandamist vajavad valdkonnad ja toote tegeliku otstarbe või rolli, kui seda kasutatakse. Teine võimalus toote kasutamise kohta tagasisidet koguda tekib siis, kui ettevõtted pakuvad toote tasuta prooviversioone või demo-versioone ja taotlevad vastutasuks kasutajate tagasisidet. Ettevõtted saavad klientidele tagasisidet küsimustike kaudu, mis käsitlevad konkreetseid tooteomadusi või võimaldavad klientidel anda mis tahes tagasisidet, mida nad peavad oluliseks.

 

Jäta Oma Kommentaar