Müügi juhitud ja turule orienteeritud ettevõtted

Erinevused turupõhise ettevõtte ja müügipõhise ettevõtte vahel langevad esmaste eesmärkide ja tähtaegade juurde. Igal ettevõttetüübil on võimalus määratleda edu ärieesmärkide ja nende eesmärkide saavutamiseks kehtestatud strateegiate abil. Müügipõhine ettevõte kipub neid strateegiaid ja eesmärke lühikese aja jooksul mõtlema, samas kui turupõhine ettevõte vaatab oma eesmärke pikaajaliste võrdlusalustena.

Müügipõhised ettevõtte eesmärgid

Müügipõhise ettevõtte esmane eesmärk on kindlustada oma aktsionäridele ja muudele finantsettevõtetele, kes on ettevõttesse kapitali sisestanud, maksimaalset lühiajaliste investeeringute tootlust. Pragmaatilise turunduse järgi, mis teeb tootejuhtimise ja turunduskoolituse, korraldab müügipõhine ettevõte oma juhtimis- ja äriosakonnad, et pakkuda oma müügimeeskondadele tuge, ning loob reklaamikampaaniaid, et stimuleerida tarbijate huvi ettevõtte toodete vastu. Seda tüüpi ettevõte ei keskendu tootegruppide või teenusepakkumiste pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Müügipõhise ettevõtte esmane eesmärk on võimalikult lühikese aja jooksul võimalikult suur kasum.

Meetodid ja tavad

Klientide tagasiside ja turu-uuringud on müügipõhise ettevõtte äritegevuse lahutamatu osa. Tagasiside on vajalik selleks, et hinnata klientide vajadusi teatavas turupiirkonnas, et ettevõte saaks arendada tooteid ja teenuseid, mida kliendid soovivad osta. Turu-uuringud aitavad ettevõttel kindlaks määrata toodete atraktiivsed hinnatasemed, uurides konkursi pakkumisi ja tarbijate keskmise sissetuleku sihtpiirkonnas. Ettevõte pühendab suure osa oma tegevuseelarvest reklaami- ja müügiedendusüritustele. Pragmaatilise turunduse kohaselt on ettevõtte jaoks raske saavutada pikaajalise edu, kasutades müügipõhist käitamismudelit. Hinnakujundusele ja kasumile keskendumine raskendab piisava pikaealisusega tootegruppide loomist, et äritegevust konkurentidest eraldada.

Turule orienteeritud ettevõtte eesmärgid

Turule orienteeritud ettevõte arendab oma tegevust, tootepakkumisi ja äristrateegiaid oma sihtvaldkondade tarbijate vajadustest ja soovidest lähtuvalt. Selline äritegevus soovib endiselt kasumit teenida, kuid ei pööra kõiki oma ressursse lühiajalisele eesmärgile, milleks on võimalikult palju teha. Turule orienteeritud äri eesmärk on arendada tootegruppe ja pakkuda teenuseid, mis võivad pikemas perspektiivis meelitada tarbijate huvi. Kõik sellised äriühingu äristrateegiad filtreerivad läbi tarbijate huvide ja arvamuse.

Meetodid ja strateegiad

Turupõhise ettevõtte jaoks on oluline hoolikas metoodika. Ettevõte kasutab toodete ja teenuste arendamiseks ranget hierarhiat ja selget kommunikatsioonistruktuuri. Turupõhine äritegevus ei kiirusta tootele turule jõudmist vaid selleks, et saada kiire kasum. Selle asemel keskendub organisatsioon tarbija soovidele ja vajadustele vastava toote loomisele. Kuigi müügipõhine ettevõte keskendub kasumile, keskendub turupõhine äritegevus tarbijate huvide säilitamisele kvaliteetsete toodete ja klientide tagastamise kaudu. Pragmaatilise turunduse kohaselt toob see strateegia kaasa suurema tulu kasvupotentsiaali ja ettevõtte võime turule viia.

 

Jäta Oma Kommentaar