Müügianalüüsi meetodid

Müügitulemuste analüüsimine hõlmab tavaliselt müügiandmete, näiteks kuu suletud müügitulemuste uurimist, et mõista ja parandada üldist tulemuslikkust. Kasutage andmeid ja võrrelge eelmiste andmetega, et teha häid äriotsuseid. Müügi analüüsimine aitab teie ettevõttel tervikuna ja teie müügitöötajad viivad konkreetselt jõudluse vastavusse strateegiliste eesmärkide ja turusuundumustega.

1.

Arvutage oma netokäibe käive, jagades netokäibe oma keskmise käibekapitaliga. Madal suhe võib tähendada teie organisatsiooni ebatõhusust. Kõrge tase võib tähendada, et kasutate liiga palju kapitali.

2.

Arvuta müügikasv, lahutades jooksva aasta müügitulud eelmisel aastal ja jagades eelmise aasta müügitulud. Müügi kasvuprotsendi saamiseks korruta see 100-ga. Tehke kindlaks, kas teie ettevõte kasvab, langeb või jääb püsima ja võtke meetmeid probleemide lahendamiseks. Näiteks kui konkreetse toote müük langeb järjekindlalt kolmeks aastaks, kaaluge toote kasutuselt kõrvaldamise strateegia rakendamist, et saaksite keskenduda muudele jõupingutustele.

3.

Kindlaks taskukohase kasvumäära, jagades oma ettevõtte puhaskasumi eelmise aasta sissetulekuga ja korrutades selle 100-ga. Kui teie müügikasv ületab teie taskukohase kasvumäära, peate võib-olla lisakapitali ja varude jaotamise kasvu jätkamiseks.

4.

Arvutage oma pauside protsent, jagades brutokasumi kogukulude ja korrutades 100-ga. Tulemused näitavad, millist müüki te vajate, et katkestada, kasumit teenida või raha kaotada. Kasuta seda suhet müügi suurendamiseks vajalike tegevuste tuvastamiseks, et mõjutada kasumit.

5.

Loo meeles kaart, et uurida oma müügistrateegiate tugevaid ja nõrku külgi. Kirjutage näiteks üks oma tugevustest, näiteks kogenud müügijõud, lehe keskele. Joonista ring ümber. Joonistage jooned ringist välja ja märgistage need põhjustega, miks olete minevikus edukad olnud. Kasutage seda tehnikat, et aidata ja oma müügipersonal õppida oma kogemustest ja kõrvaldada puudused.

6.

Leidke oma konkurentide veebisaitidest või Hooversist või Dun & Bradstreetist konkurentsivõimelisi andmeid, et hinnata oma ettevõtte turuosa. Otsige müügimudeleid ja -suundi, nagu hooajalised erinevused, juhuslikud sündmused ja tsüklilised mustrid. Kohandage oma müügistrateegiaid, et neid võimalusi kasutada ja ära kasutada.

7.

Hankige klientide tagasisidet hiljutiste müügi kohta. Käivitage valitud isikutega fookusgrupid, et saada rohkem teavet oma isiklike kogemuste kohta oma toodete ostmisel. Teostage online-uuringuid, et saada teavet, mida saab kasutada tulevaste müüginäitajate prognoosimiseks.

 

Jäta Oma Kommentaar