Tulude aruannete esitamise muutmise reeglid

Kasumiaruannete esitamine finantssektoris peab vastama väärtpaberite ja börsikomisjoni poolt kehtestatud nõuetele. Määrused on sätestatud föderaalseaduste koodeksis 17, osa 210, mis hõlmab väärtpaberite ja kaupade börsidel kasutatavate finantsaruannete vormi ja sisu. Nende avalduste esitamise muutmine eeldab, et muudatused toimuvad määruste ettenähtud parameetrite piires.

Eesmärk

Ühtse sisu ja formaadiga finantsaruannete eesmärk on anda investoritele kasulikku teavet investeerimisotsuste tegemiseks. Finantsaruanne sisaldab teavet rahavoogude, finantstulemuste ja positsiooni kohta. Kasumiaruandes sisalduv konkreetne teave sisaldab ettevõtte varasid ja kohustusi, omakapitali, tulusid või kulusid ning kõiki omanike poolt või neile jagatud summasid.

Sisu

Finantsaruannete sisu peab sisaldama olulist teavet ettevõtte finantsseisundi kohta eelmise aruandeperioodi lõpus. See on bilanss. Lisaks sellele aruandele peab finantsaruanne sisaldama ka aruandeperioodi omakapitali muutusi ning rahavoogude aruannet. Juhtudel, kus võib olla vaja täiendavaid selgitusi, tuleks finantsselgitusele lisada selgitavad märkused ja raamatupidamispraktika kokkuvõte.

Omakapitali muutused

Omakapitali väljavõtete muutused annavad põhjaliku kokkuvõtte ettevõtte jaotamata kasumi muutustest. Väärtuse muutused on loetletud iga eraldi omakapitali kohta, sealhulgas aruandeperioodi algus- ja lõppväärtused. Need sissetulekute muutused kajastatakse üksikasjalikult, sh teave jaotatud dividendide, sissetulekute, omanike sissemaksete ja mis tahes muude äriühingu omanduses olevate tütarettevõtete osaluse muutuste kohta.

Muu üldine tulu

Muud koondkasumid on kajastatud omakapitali aruandes toimunud muutustest eraldi. Alates 2011. aasta augustist viidi see teave kasumiaruande lehele. Selle sissetuleku osa esitamise muutus võimaldab ettevõtetel loetleda muud koondkasumit ühe pideva aruandena. Teine võimalus on loetleda see kahe eraldi avalduse osana, kusjuures esimesena loetletud netosissetulek ja muu koondkasum on loetletud koos oma individuaalse avaldusega.

 

Jäta Oma Kommentaar