Siseauditi roll ettevõtete üldjuhtimisel

Ettevõtte juhtimist võib määratleda kui ettevõtte poliitika, protseduuride ja tavade järelevalvet. Selline järelevalve aitab tagada, et ettevõte tegutseb ettevõtte ja selle aktsionäride parimates huvides. Ettevõtte üldjuhtimise protsessi juhib tavaliselt juhatus. Ettevõte võib sisekontrolli testimiseks ja jälgimiseks kasutada audiitorite personali.

Vastutus

Enamik organisatsioonidest vastutab ettevõtte juhtimise eest otse juhatusega. Siseaudiitorite ülesandeks on tagada, et ettevõtte protsessid ja nendega seotud kontroll toimiksid ettenähtud viisil. Samuti saavad nad kindlaks teha, kas ettevõtte protsessi saaks parandada ja kas see võib säästa ettevõtte raha või muutuda tõhusamaks. Siseaudiitorite oluline roll on ettevõtte ressursside tõhusa kasutamise tagamine.

Pettus

Siseaudiitori üks olulisemaid ülesandeid on pettuste avastamine. Üksinda lahkudes võib pettus põhjustada ettevõtte miljonite dollarite kaotatud tulu ning mõjutada ka ettevõtte avalikku mainet. Paljude korporatsioonide direktorite nõukogud sõltuvad üksnes siseauditi meeskonnast, et paljastada pettuste ja kuritarvituste juhtumeid.

Siseauditite liik

Kogu aasta jooksul võib läbi viia erinevaid sisekontrolle. Need võivad keskenduda finantskontrollile, juhtimiskontrollile või infotehnoloogia kontrollile. Juhatus võib otsustada katsetada kõikides nendes valdkondades või keskenduda ainult ühele.

Ajaraam

Enamikus korporatsioonides on siseauditi funktsioon töötajate aastaringne protsess. Tavaliselt koostab audiitorjuht iga-aastase auditikava ja juhatus kiidab plaani heaks. Enamik ettevõtte audititest on suunatud ja planeeritud vastavalt riskitasemele. Kõrgema taseme riskivaldkonnad saavad siseauditi funktsioonist tihti enim tähelepanu, et tagada ettevõtte üldjuhtimise eesmärkide saavutamine.

 

Jäta Oma Kommentaar