Kuidas luua kvaliteedijuhtimissüsteemi?

Kvaliteedijuhtimissüsteem on ametlik protsess, mida kasutatakse ettevõtte tegevuse, toodete ja teenuste ülevaatamiseks, et teha kindlaks võimaliku kvaliteedi parandamise valdkonnad. Tõhus kvaliteedijuhtimine on range, iteratiivne protsess, mis võib pidevalt suurendada teie toodete kvaliteeti ja majanduslikku väärtust, parandades samal ajal klientide kogemusi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine nõuab töötajate panust organisatsiooni kõigil tasanditel ja kindlat pühendumist muutustele ja parandamisele.

1.

Looge oma ettevõtte tootmistegevuse jaoks põhjalik ülevaade oma ärimudeli ja protsessi vooskeemidest. Ole selles etapis väga põhjalik. Iga organisatsiooni tootmisprotsessi tuvastamine on juhiseks vajalike paranduste valdkondade väljaselgitamiseks.

2.

Kirjutage oma toodete ja teenuste täielik kirjeldus ning teie konkurentide pakkumised. Lisage vajadusel tehnilised kirjeldused või joonised. Pange rõhku oma toodete ja teenuste aspektidele, mis eristavad neid konkurentidest või mis on teie klientide seas populaarsed.

3.

Paluge oma töötajatel kirjutada üksikasjalikud narratsioonid, milles kirjeldatakse nende tööülesandeid ja täpselt, kuidas nad oma kohustusi täidavad. Paluge neil koostada nimekiri kõigist kasutatavatest tööriistadest ning nende tööriistade loendist, mis aitaksid neil oma tööd paremini teha. Kirjutage iga tööülesande kohta nende narratiivide kokkuvõte ja siduge kokkuvõte oma protsessi kirjeldustega.

Saage tagasisidet töötajatelt, juhendajatelt ja tipptasemel juhtidelt, et tuvastada teie äriprotsessides vajalikke parandusi.

4.

Palu praegustel klientidel hinnata oma kogemusi oma äriga ja sobitada oma tagasiside konkreetsete protsessidega, et saada sügavam ülevaade võimalikest probleemidest. Siinkohal peaksite koguma teavet oma tegevuse iga valdkonna kohta kolmest erinevast vaatenurgast: oma ja oma juhtkonna, oma töötajate ja klientide kohta.

5.

Eelmistes etappides kogutud teabe ülevaatamise abil määrake kogu organisatsiooni jaoks vajalikud või võimalikud parandused. Võimalike parandusvaldkondade näideteks on tootmisliinil tekkinud jäätmed, liigne toote tagastamine, kulutasemed, aeglane aeg mitmeastmelistes protsessides, lisaväärtuseta tegevused ja sagedased klientide kaebused.

6.

Looge plaanid, et käsitleda kõiki protsessi käigus tuvastatud probleeme ja alustada rakendusetappi. Korraldage korraga ühte probleemset valdkonda, et tagada oma meeskonna täieliku tähelepanu keskendumine ühele küsimusele. Teavitage oma plaane ja muudatuste rakendamise etappe kogu oma organisatsiooni selgelt ja veenduge, et kõik töötajad teavad oma rolli organisatsiooni kvaliteedi parandamise eesmärkidega vastavusse viimisel.

Vihje

  • Korrake seda protsessi regulaarselt, et parandada oma kaupade, teenuste ja toimingute kvaliteeti, tugevdades samal ajal oma mainet turul.
 

Jäta Oma Kommentaar