Kuidas tegeleda soolise ebavõrdsusega töökohal

Meritor Savings Bank v. Vinsoni 1986. aasta kohtumõistmise kohtuasjas tehtud otsus püüdis kõrvaldada seksuaalset ahistamist töökohal, pannes vastutuse ettevõtetele, kelle töötajad kasutavad ebakindlat keelt ja üritavad teenida teistelt töötajatelt soodsa karjäärivõimaluse eest. Hoolimata ettevõtte Ameerika edusammudest meeste ja naiste vahelise õiglase ja võrdse kohtlemise edendamisel, saavad kõik ettevõtted võtta täiendavaid meetmeid võrdõiguslikkuse edendamiseks.

1.

Lisage soolise võrdõiguslikkuse küsimuste arutamine töötaja orienteerumise õppekava osana, et selgitada, et ettevõte võtab väga tõsiselt igasuguse ahistamise tasu. Jaotage 20 minutit, et arutada, mis kujutab endast ahistamist, ja kuidas saada inimressursside osakonna kätte, kui ebavõrdsus tekib.

2.

Kui orientatsioon koosneb väikesest arvust töötajatest, loe mitmeid hüpoteetilisi stsenaariume ja küsige, kuidas iga töötaja olukorda lahendab. See rollimängu tegevus aitab ettevõttel eelnevalt korrigeerida mis tahes negatiivseid arusaamu ja ekslikku käitumist, säästes sel viisil vastutust tulevikus.

3.

Kindlaks praeguses ettevõttes esineva soolise ebavõrdsuse põhjused. Näiteks kui märkate, et infotehnoloogiaosakonna meeste ja naiste suhe on 9-1, konsulteerige inimressurssidega ja küsige töölevõtmise protsessi kohta. Kui 90 protsenti taotlustest on pärit meestelt, siis paluge osakonnal teha kooskõlastatud jõupingutusi, et saata rohkem naisi taotlusi juhtkonda.

4.

Töötada välja põhjalik vahendusmenetlus kõigi ahistamise probleemide lahendamiseks. Inimressursside ja õigusosakonna abiga koostage juhtkonnale kohustuslik seminar, mis läbib sooliste kaebuste, küsimuste ja vaidluste lahendamise samme. Algata nulltolerantsi poliitika ahistamise ja soolise eelarvamuse alusel diskrimineerimise vastu.

5.

Uurige iga positsiooni palkade struktuuri ja mõõta palgaerinevusi soo järgi. Näiteks, kui märkate, et meessoost uut rendi saab kõrgem tasu kui naine, kes on ettevõttes olnud kümme aastat, joonistage kindel joon algse palgaga, mida ettevõte suudab pakkuda uutele palkadele. Samuti küsige juhtkonnalt, kas naised on pöördunud nende juurde tõstmiseks või tutvustamiseks. Kui naised on taotlenud juhtivatel ametikohtadel ja on tagasi lükatud, paluge juhtkonda otsuseid õigustada.

6.

Võtta vastu Euroopa riikides tavapärased töökorraldused. Näiteks lubab Genfis asuv Rahvusvaheline Tööbüroo rasedatel naistel hoiduda öiste vahetuste tegemisest ja pika aja jooksul seisvatest ülesannetest. Uutel emadel võib olla ka katkestusi, et neid õendusabi saada.

7.

Muuda töötingimusi naiste vastuvõtmiseks. Ebavõrdsust saab vähendada, pakkudes paindlikke sõiduplaanivalikuid. Need võimalused võivad hõlmata kaugtööd või töötada 10 tundi päevas ja saada kolm nädalapäeva nädalas. Samuti võivad töötajad valida, kas nad tulevad kontorisse mõne aja jooksul, näiteks kell 6–9. Seda tüüpi sõiduplaanide kasutamine võimaldab vanemal töölt lahkuda juba 15.00, et lapse koolist välja võtta või tööle minna juba 17.00. Pakkuge kindlasti need võimalused nii naistele kui ka meestele.

 

Jäta Oma Kommentaar