Kuidas kapitalistruktuuri kritiseerida

Ettevõtted kasutavad finantsaruandeid, et jälgida ja jälgida nende finants- ja tegevuse tulemuslikkust ja tervist. Bilansis antakse ülevaade sellest, mida ettevõte omab ja võlgneb teatud hetkel. Bilansi põhjalik analüüs aitab ettevõtte omanikel ja juhtkonnal kriitikat ettevõtte kapitali struktuuri kohta - finantseerimisvõimalusi, mida ta kasutab oma tegevuse rahastamiseks, varade ostmiseks ja kasvu rahastamiseks. Omanikud soovivad sageli piisavat võlga operatsioonide rahastamiseks ja omakapitali tootluse suurendamiseks, kuid mitte nii palju, et ettevõtte tervis on ohus.

Milline kapitali struktuur on

Ettevõtte kapitali struktuuri määratleb see, kuidas ta kasutab võlakohustusi, omakapitali, hübriidväärtpabereid ja rahastamislepinguid ning kuidas need rahastamisvõimalused erinevad. Ettevõtte kapitalistruktuur viitab ka sellele, kuidas ta oma varade eest maksab. Kapitalistruktuuri kindlaksmääramisel analüüsib analüütik bilansi kohustuste ja omakapitali osa.

Kapitali struktuuri komponendid

Kapitalistruktuur viitab üksnes ettevõtte finantsstruktuurile, mitte finantsstruktuurile. Seetõttu keskendub analüütik, kes vaatab ettevõtte bilansi oma kapitali struktuuri hindamisel, tähelepanu lühiajalistele võlakohustustele, erinevatele pikaajalistele kohustustele, mille tähtaeg on üle ühe aasta ja mida liigitatakse võla ja omakapitali komponentidena. Analüütik ignoreerib lühiajalisi kohustusi, sealhulgas võlgnevusi, klientide hoiuseid ja makstavaid tulumakse.

Omakapital ja võlg

Omakapital esindab osalust ettevõttes, samas kui võlg ei ole. Võlg tuleneb kirjalikest rahastamislepingutest ja lepingutest laenuandjate ja võlausaldajatega. Omakapitalil ei ole lepingulist kohustust tagasi maksta. Tulu, mida ettevõtted säilitavad, suurendavad ettevõtte omaniku omakapitali, nii et liiga madal omakapital võib tähendada, et ettevõte peab muutma oma tulude säilitamise poliitikat. Võlg on tavaliselt perioodiliste intressimaksetega ja nõuab põhisumma tagasimaksmist. Võlg suurendab organisatsiooni finantsriski, mis on oht, et ettevõte muutub maksejõuetuks ja ei suuda oma rahalisi kohustusi täita.

Võlg kapitaliseerimise suhtes

Üks viis, kuidas omanikud, investorid, laenuandjad ja nende analüütikud kritiseerivad ettevõtte kapitali struktuuri, kasutavad võla ja kapitalisatsiooni suhet. See suhe näitab kapitali struktuuri moodustava võla protsenti. Võla ja kapitalisatsiooni suhe arvutatakse, jagades ettevõtte koguvõla selle kogu kapitalisatsiooniga. Kogu kapitalisatsioon võrdub kogu võlaga pluss kogu omakapital.

Võlg omakapitalile

Võla ja omakapitali suhe on teine ​​finantssuhe, mis aitab kapitali struktuuri kritiseerida. See arvutatakse kogu võla jagamisel kogu omakapitaliga. Võla ja omakapitali suhe näitab laenuandjate poolt rahastatavate varade osakaalu võrreldes omanike ja investorite rahastatava osakaaluga. Kapitali struktuuri kritiseerivad isikud saavad võrrelda sama sektori ettevõtete võla ja kapitalisatsiooni ning võla ja omakapitali suhteid, et teha kindlaks, kas suhtarvud on kõrged või madalad.

 

Jäta Oma Kommentaar