Kuidas luua SWOT-maatriks

Visandage oma ettevõtte tugevused, nõrkus, võimalused ja ohud (SWOT) SWOT-maatriksi abil. See aitab teil mõista teie sisemisi võimeid ja välisturu tingimusi. Looge oma SWOT-analüüs ja kasutage seda oma ettevõtte strateegia väljatöötamiseks, mis saab kasu teie tugevustest ja võimalustest, vältides nõrku külgi ja ohte.

1.

Joonista ruut, mis sisaldab nelja võrdset kasti. Märgistage kastid "Tugevused", "Nõrkused", "Võimalused" ja "Ohud".

2.

Loetlege oma ettevõtte tugevused vastavasse kasti. Need on teie sisemised oskused ja ressursid, mis annavad teile eelise. Näiteks võib teie tugevus olla hea klienditeenindus või patenteeritud tehnoloogia.

3.

Kirjutage oma ettevõtte nõrkused vastavasse lahtrisse. Puudused on valdkonnad, mis vajavad parandamist. Nende hulka võivad kuuluda halb brändi maine või kogenematu personal.

4.

Määrake oma võimalused ja loetlege need vastavasse lahtrisse. Võimalused on välised olukorrad, millest saate kasu, kui rakendate sisemisi tugevusi. Näiteks, kui turu-uuringud näitavad vajadust uue toote järele ja teil on oskused selle tootmiseks, oleks see võimalus.

5.

Loetlege vastavasse kasti oma ettevõtte välised ohud. Ohud on sündmused, mis võivad teie nõrkusi ära kasutada. Näiteks kui teil on halb klienditeenindus ja turule siseneb tugeva klienditeenindusega konkurent, võib see teie äri ohustada.

Vihje

  • Kasutage oma äristrateegia arendamiseks SWOT-maatriksit. Püüdke välja töötada strateegia, mis kasutab teie tugevaid külgi võimaluste ärakasutamiseks, parandades samal ajal oma nõrkusi ohtude vältimiseks. Näiteks kui teie ettevõtte tugevus on võime arendada uusi tooteid, kasutage seda uute toodete turule toomise võimaluste ärakasutamiseks; kui teie nõrkus on kogenematu personal, täienda oma personali koolitusprogrammi, et vältida ohtu, et konkurendid kogevad väga kogenud töötajaid.
 

Jäta Oma Kommentaar