Kas müügitulude ja -toetuste summa on kasumiaruandes?

Kasumiaruanne on ettevõtte äritegevuse kogunemine viimase aruandeperioodi jooksul ja see on üks neljast standardsest finantsaruannetest. Sellest tulenevalt koostatakse kasumiaruanded prognoositaval viisil ning sarnaste tööstusharude ettevõtete kasumiaruanded peaksid olema samad. Teades, milline peaks olema teie ettevõtte kasumiaruanne, on vaja nõuetekohast ettevalmistust.

Tagastamine ja hüvitised

Enamiku ettevõtete puhul ei kajastata kasumiaruandes müügitulusid ja -toetusi eraldi. Selle asemel vähendatakse ettevõtte brutomüüki müügitulude ja -toetuse tõttu ning seda müügitulemust kasutatakse kasumiaruandes. Ettevõtted, kellel on suur tulu või suur müügitoetus, peaksid siiski kaaluma brutomüügi ja saastekvootide eraldi loetlemist. See aitab finantsaruannete kasutajatel täpsemalt hinnata, milline on netokäibe arv.

 

Jäta Oma Kommentaar