Osakondliku organisatsioonilise struktuuri omadused

Jaotatud organisatsiooniline struktuur koosneb paralleelsetest jagunemistest. Need jaotused võivad olla vastutavad toote või teenuse, geograafilise asukoha või kliendirühma eest. Iga üksus on varustatud iseseisvate ressurssidega. Tööstus- ja ettevõtlussektor, töötajate arv ja eesmärgid ning soovitud üksuste kontroll võivad otsustada, kas teie ettevõttele on kasulik rakendada jagatud organisatsioonilist struktuuri.

Kolm tüüpi

Jaotatud organisatsiooni osakuid saab määratleda toote, kliendi või geograafilise asukoha alusel. Näiteks võib autotööstuse ettevõte oma organisatsioonilise struktuuri jagada oma konkreetsete toodete alusel: maastur, sedaan, kupee. Teine võimalus on ehitada üles klienditüüpide struktuur ja määratleda jaotised: eliit-, keskklassi-, madala sissetulekuga kliendid. Või luua ettevõtte jaoks geograafilised jaotused: Põhja-Ameerika, Euroopa, Aasia.

Tugevused

Divisjoni struktuur tugevdab ettevõtet erinevalt. Ettevõtte üksikud üksused on rahaliselt sõltumatud ja võimaldavad neil kindlaks määrata selged aruandekohustused ja vastutus. Finantsstabiilsus loob ka koostöö üksuste vahel ilma konkurentsita. Erinevad erialad (divisjonid) aitavad töötajatel oma oskusi oma erialal edasi arendada. Kuna iga divisjon on sõltumatu, saab ta kiiresti reageerida ärikeskkonna välistele muutustele, mõjutamata ettevõtte jagunemist.

Nõrkused

Jaotatud organisatsiooniline struktuur võib olla ka nõrkade kohtade suhtes. Kuna iga jagunemine on sõltumatu, on kõigil vaja samu ressursse ja funktsioone, mida oleks võinud nende vahel jagada. Näiteks on kõigil osakondadel pigem oma turundus- ja inimressursside osakonnad, mitte keskselt ettevõtte tasandil. Töötajad võivad tunda end rohkem oma ettevõtte ja mitte ettevõtte ja selle missiooni suhtes. Tehnilised töötajad võivad tunda ka oma kolleegidest eraldatust teistest osakondadest ning see võib kaasa tuua selle, et ei jagata sama tehnilise valdkonna arengut.

Edu võtmed

Osakondlikud organisatsioonilised struktuurid toimivad kõige paremini suurte ettevõtete jaoks, mis tegutsevad erinevates geograafilistes piirkondades või millel on eraldi väiksemad organisatsioonid, et katta eri liiki tooteid või turupiirkondi. Divisjoni struktuuriga ettevõtete edu kõige olulisem element on efektiivse juhtimise rakendamine. Juhtkonna juhtkond peab mõistma iga jaotuse toimimist ja olema võimeline jagama osakonnajuhatajatele nõu, kuidas rakendada uusi strateegilisi suundi või kuidas tõhusamalt koostööd teha teiste osakondadega.

 

Jäta Oma Kommentaar